Aktualności

IT-Dev dołączyło do firm partnerskich Zachodniej Izby Gospodarczej i oficjalnie jest już wśród ponad 300 firm, korzystających z możliwości, jakie daje członkostwo w Izbie. ZIG to organizacja samorządu gospodarczego, która została powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych,  zrzeszonych w niej podmiotów, upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, a także dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijania współpracy z samorządami oraz innymi organizacjami.

(więcej…)

2015-11-18

LGBS Polska Sp. z o.o., z którą współrpacuje IT-Dev, zdecydowała się na zmianę nazwy na EUVIC Sp. z o.o. Obie Spółki wchodzą wskład Grupy Technologicznej EUVIC. (więcej…)

2015-11-17

Wspólny intranet Grupy TAURON – zbudowany na bazie platformy SharePoint 2013 przez IT-Dev Sp. z o.o. z Grupy Technologicznej Euvic oraz studio EDISONDA – został uznany za jeden z dziesięciu najlepszych intranetów roku. Wyniki takie przyniósł prestiżowy konkurs organizowany przez Nielsen Norman Group (NN/g).

(więcej…)

2015-01-05

1 4 5 6