Intranet zrealizowany przez IT Dev w raporcie Nielsen Norman Group

Realizacja spółki IT-Dev, która specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu wysokiej klasy intranetów, opartych o technologię Microsoft SharePoint, znalazła się w raporcie, wydanym przez Nielsen Norman Group (NN/g). „Best SharePoint Intranets 2012-2015″ opisuje najlepsze przykłady wdrożeń intranetów w technologii SharePoint. Wśród 21 jeden przykładów realizacji, znalazł się także opis wdrożenia wspólnego intranetu Grupy TAURON, realizowanego przez IT-Dev.

Nielsen Norman Group od 1998 roku prowadzi badania nad wdrożeniami intranetów na świecie. Grupa zajmuje się oceną użyteczności, jakości, wpływu na poprawę komunikacji czy rozwój biznesu klienta, ale także wprowadzanych przez firmy wdrożeniowe innowacji.

W 2015 roku Grupa TAURON otrzymała wyróżnienie w konkursie, organizowanym przez Nielsen Norman Group, dla intranetu realizowanego przez IT-Dev. Prowadzony przez NN/g konkurs wyłania najlepsze projekty intranetów z całego świata. Jest to najbardziej uznane studium funkcjonalności i użyteczności portali korporacyjnych na świecie. W 2015 roku, po raz pierwszy w historii, w gronie najlepszych znalazł się polski serwis.

NN/g na przełomie stycznia i lutego 2016 opublikowała raport, który opisuje światowe przykłady wdrożeń
z lat 2012-2015. Z ponad setki zgłoszeń, wybrano 21 zwycięskich intranetów, które w opinii ekspertów w branży, zasługują na uwagę. W raporcie znalazły się między innymi studia przypadków przykładowych intranetów w technologii MS Sharepoint, wzorce projektowe, metody stosowane w celu osiągnięcia jak najlepszej wizji intranetu każdej organizacji, a także zrzuty ekranowe, aby pokazać, jak działają portale.

W raporcie znalazł się przykład naszej realizacji intranetu dla Grupy Tauron, dla ponad 16,5 tys. użytkowników – mówi Tomasz Szałaj prezes zarządu w IT-Dev – To portal, który zapewnia pracownikom spółek Grupy przejrzysty dostęp do różnorodnych informacji, które ich dotyczą. Intranet, który zbudowaliśmy to elektroniczne miejsce pracy, wspierające przechowywanie i udostępnianie dokumentów, prowadzenie spraw i projektów. Umożliwia to realizowanie wspólnych przedsięwzięć między spółkami z grupy, wzajemne świadczenie usług opartych o przepływ informacji i efektywną wymianę wiedzy.

Nad stroną funkcjonalną i graficzną realizacji czuwało studio EDISONDA z Krakowa, z którym IT-Dev współpracuje od 2013 roku. Zanim rozpoczęliśmy prace projektowe, chcieliśmy poznać potrzeby pracowników wszystkich spółek Grupy TAURON. W trakcie 10 warsztatów spotkaliśmy się z ponad 70 osobami reprezentującymi różne działy i specjalności. Po raz kolejny okazało się, że badania są niezwykle istotnym elementem procesu projektowania zorientowanego na użytkowników, pozwalając zdecydowanie bardziej świadomie przygotowywać projekt systemu – mówi Hubert Turaj, UX Director ze studia EDISONDA.

W podobnych projektach, których firmy zrealizowały już kilkanaście, bardzo ważna jest bliska współpraca pomiędzy projektantami ze studia EDISONDA oraz konsultantami spółki IT-Dev. W przypadku projektu dla Grupy TAURON IT-Dev odpowiadała za wdrożenie intranetu, dbając o to, aby zapewnić najlepsze dopasowanie wzorców użytkowania systemu do funkcjonalności dostępnych na platformie SharePoint. Więcej na temat wdrożenia wspólnego intranetu Grupy TAURON na stronie www.thebestintranet.com

Jesteśmy dumni z tego, że nasza realizacja znalazła się w czołówce światowych projektów w technologii SharePoint – mówi Tomasz Szałaj – Podkreśla to nasze wysokie kompetencje i zaawansowanie technologiczne dostarczanych rozwiązań – reasumuje Szałaj.

Raport można kupić poprzez stronę Nielsen Norman Group (raport). To znakomite wydawnictwo dla firm, które planują wdrożenie intranetu, ale także dla tych, które działają w technologii SharePoint.

Projekt dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
Realizacja spółki IT-Dev, która specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu wysokiej klasy intranetów, opartych o […]
10-lecie IT-Dev
Realizacja spółki IT-Dev, która specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu wysokiej klasy intranetów, opartych o […]