Jak działają personalizowane łącza w SharePoint?

Działy HR oczekują od firmowych portali intranetowych szybkiego dotarcia do interesujących wniosków, deklaracji czy dokumentów, niezbędnych pracownikom. Działy komunikacji oczekują zaangażowania pracowników w proces komunikacji wewnętrznej.

Administratorzy chcą, żeby użytkownicy korzystali z konkretnych aplikacji. Portale firmowe często zawierają kilkaset aplikacji, dokumentów czy informacji. Jak szybko pracownicy mogą się do nich dostać? Jak nowi pracownicy, świeży użytkownicy portali intranetowych mogą zobaczyć światełko w tunelu? Rozwiązaniem dla wszystkich zagubionych użytkowników są personalizowane łącza, nasz dzisiejszy bohater.

Dzięki personalizowanym łączom pracownicy po prostu wiedzą gdzie sięgać, gdzie kliknąć i jak poruszać się w otchłani intranetu. W SharePoint jest kilka podstawowych możliwości tworzenia łączy. O tym pokrótce poniżej.

Co dostaniesz w standardzie?

Out of Box, czyli w standardzie, w SharePoint dostajemy dwie funkcjonalności pozwalające tworzyć łącza.

I – Summary Links Web Part, czyli Łącza do podsumowań

Ten gotowy komponent SharePoint pozwala redaktorom opublikować zestaw łączy, dostępnych dla czytelników systemu.  Ma niestety kilka wad:

 • Stały zestaw łączy – każdy czytelnik widzi to samo;
 • Edytować łącza może tylko redaktor, czytelnik nie może w żaden sposób ingerować w widoczność;
 • Łącza są dostępne tylko w ramach strony, na której zostały osadzone;
 • Mało atrakcyjny wygląd.
 1a

 1b

II – Lista Łącza

To narzędzie pozwala użytkownikom edytować zestaw łączy w ramach listy SharePoint.
Jego wady:

 • Domyślnie wszystkie łącza widoczne są dla wszystkich użytkowników;
 • Możliwość konfiguracji w taki sposób, aby każdy użytkownik widział tylko łącza dodane przez siebie, nie ma wtedy możliwości dodawania łączy „administracyjnych”, widocznych dla wszystkich użytkowników;
 • Dostępne tylko w ramach witryny, na której znajduje się lista;
 • Mało atrakcyjny wygląd.

Tyle oferuje SharePoint w standardzie. IT-Dev wypracowało własną propozycję personalizowania łączy, która sprawdza się u naszych klientów.

 

Co oferuje IT-Dev i dlaczego to jest lepsze?

 

6

IT-Dev Useful links

To w pełni konfigurowalny Web Part linków umożliwiający:

 • Definiowanie łączy administracyjnych, dostępnych dla wszystkich użytkowników systemu;
 • Targetowanie łączy administracyjnych – wyświetlanie dla wybranego grona użytkowników;
 • Tryb edycji, pozwala na personalizację skrótów;
1d

 • Personalizacja:
  – Definiowanie przez użytkowników własnych łączy;
  – Możliwość ukrycia zbędnych łączy administracyjnych (wraz z „odkryciem” ukrytych łączy);
 • Web part jest dostępny w całym portalu intranetowym, a nie tylko na jednej stronie bądź witrynie;
 • IT-Dev Useful links umożliwia dodawanie skrótów personalnych w prosty sposób, m.in. dzięki predefiniowanemu zestawowi ikonek (z możliwością dodawania nowych przez administratorów systemu);
 1g


W pełni konfigurowalny Web Part linków jest  dostępny również w formie „wysuwanego” toolboxa na każdej stronie Intranetu;

1j

Korzyści

 • Szybka adopcja użytkowników, dzięki intuicyjnej obsłudze administracyjnej opartej o wbudowane funkcjonalności SharePoint (listy, zarządzanie uprawnieniami do elementów);
 • Brak konieczności angażowania IT do tworzenia skrótów dostępnych dla całej organizacji lub wybranych grup pracowników (np. Zarząd, Handlowcy, Managerowie);
 • Możliwość przygotowania wsadu ze skrótami w postaci arkusza Excel i uzupełnienia w systemie na zasadzie kopiuj-wklej;
 • Dostępność na każdej witrynie SharePoint – dzięki czemu użytkownicy zarządzający np. witrynami swoich departamentów, mogą osadzić komponent z zestawem skrótów dedykowanym danemu departamentowi;
 • Możliwość rozbudowy komponentu przez własne zasoby IT – dostępny kod źródłowy JavaScript.
Migracja aplikacji SharePoint
Działy HR oczekują od firmowych portali intranetowych szybkiego dotarcia do interesujących wniosków, deklaracji czy dokumentów, […]
IT-Dev na Microsoft Tech Summit
Działy HR oczekują od firmowych portali intranetowych szybkiego dotarcia do interesujących wniosków, deklaracji czy dokumentów, […]