Managed services

slider-bird-big

SharePoint Devlopment Managed Services/Usługi Zarządzane

Czy zdarzyło Ci się zatrudnić osobę z niższymi kompetencjami, niż oczekiwałeś? A może proces rekrutacji nie zakończył się właściwie lub nadal trwa? Z pewnością spotkałeś się z wysokimi wymaganiami specjalistów albo otrzymałeś komunikat wprost, że specjalista nie chce pracować w organizacji, która jest użytkownikiem końcowym. Pracownicy w modelu outsourcingu nie dotrzymali terminów lub nie zagwarantowali rezultatu w projekcie? Model Usług Zarządzanych jest w takim razie dla Ciebie. Oferujemy konkretny obszar usług, dotyczący jednej technologii – SharePoint Developement Managed Services.

 

Jak to działa

Managed Services to usługi z pogranicza outsourcingu i modelu Fixed Price. Świadczymy dla Twojej firmy usługi SharePoint Developement Managed Services wyłacznie na Twoje zamówienie i otrzymujemy płatności tylko za wykonaną pracę. Dzięki Managed Services zyskasz większą możliwość kontrolowania kosztów i dopasowania usługi do swoich możliwości budżetowych. Dostaniesz dostęp do najwyższych kompetencji konsultantów IT-Dev. Jesteśmy elastyczni, więc model i skalę rozwiązania będziemy mogli wspólnie zmienić w dowolnym momencie.

Po naszej stronie leży przygotowywanie planu prac i na bieżąco uzgadnianie z Twoją organizacją jego przebiegu, odpowiedni dobór zespołu oraz zarządzanie nim, cykliczne raportowanie oraz dostarczanie umówionych produktów prac.

 

 

 

  • Po Twojej stronie jest  cykliczne określanie oczekiwanych prac do realizacji i dostarczanie założeń, akceptacje planu zadań oraz cykliczne odbieranie raportów prac oraz ich produktów.
  • Prace obejmują wszystkie etapy tworzenia rozwiązań informatycznych, od identyfikacji wymagań i inspiracji użytkowników biznesowych, przez przygotowanie wizji rozwiązania, aż do dostarczenia działającego oprogramowania.
  • Z naszej strony dostarczamy Twojej organizacji wszystkie role, których sami używamy do wytwarzania oprogramowania – nie musisz martwić się, że nie posiadasz odpowiednich kompetencji do efektywnego zlecenia i odebrania prac programistycznych.
  • Użytkownicy najwcześniej, jak to możliwe, mają kontakt z realnym systemem, co pozwala im na najszybszą identyfikację luk i inwestowanie budżetu w najbardziej potrzebne funkcjonalności, by poprawić użyteczność i wartość biznesową systemu.

schemat2

Prosty proces współpracy

Współpracę rozpoczniemy od zdefiniowania celów aplikacji, dostosowań intranetu, migracji etc., jakie stoją przed Twoją organizacją, a w których moglibyśmy wesprzeć Twoja firmę. Następnie nakreślimy plan i wyznaczymy konkretne zadania do realizacji w ramach naszych usług. Wspólnie zaakceptujemy plan działań, uwzględnimy w nim wszystkie obszary wymagające naszych usług oraz określimy czas, w którym zadania zostaną zrealizowane. Końcowym etapem jest akceptacja pracy naszych konsultantów i odbiór gotowych produktów.

W stronę korzyści

Model taki świetnie nadaje się do wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem zwinnych metodyk zarządzania projektem, pozwalając na bardzo szybkie dostarczanie biznesowi użytecznych funkcjonalności.
Nasi konsultanci i programiści pracują razem, oferujemy ich wspólną pracę, opartą na wiedzy i doświadczeniu. Dostarczamy rozwiązania w oparciu o technologię SharePoint, na której się znamy.

  • Najnowsze technologie, wiedzę i kompetencje w zakresie SharePoint masz w zasięgu ręki. Możesz przetestować najnowsze trendy i produkty, jak SharePoint 2016, bez ponoszenia dużych inwestycji.
  • Od Ciebie zależy w jakim modelu skorzystasz z usług SharePoint Developement i w jakim kształcie.

 

 

  • Zoptymalizujesz zarządzanie zasobami ludzkimi a elastyczność naszej współpracy pozwoli na zwiększanie, bądź zmniejszanie zespołu i nakładów jego pracy. Na bieżąco skontrolujesz jakość naszej pracy i zaakceptujesz godziny i czas, w którym będziemy wykonywać nasze działania.
  • Zredukujesz koszty wytwarzania oprogramowania, skontrolujesz koszty w modelu fixed-price, czyli w takim, w którym z góry ustalana jest stała cena za projekt już na etapie negocjacji umowy, wraz z zakresem i harmonogramem, a wolne środki finansowe wykorzystasz na innowacje.
  • Zakres prac będzie elastyczny co oznacza najskuteczniejszy model szybkiego reagowania na stale zmieniające się wymagania biznesu.